Els mosquiters

Els mosquiters estan inclosos dins el gènere Phylloscopus. Aquest nom ve del grec antic on “phullon” significa “fulla” i “skopos” significa “cercador”.
Ocells petits, insectívors i majoritàriament migradors a casa nostra. Acostumen a presentar gran dificultat d’identificació degut a la semblança d’espècies entre elles, a la seva petita mida (entre 9 i 12 cm de longitud) i al fet que algunes, amb àrees de distribució grans, tenen clines de coloració, generalment més groc cap l’oest i més grisos cap l’Est i Nord. Sempre el millor tret diferencial al camp entre aquestes espècies serà el cant i altres veus que emeten.A continuació detallem les espècies amb freqüència més regular a Catalunya.
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Dels més petits, amb colors poc vius, potes generalment fosques i projecció alar curta, ja que majoritàriament no són migradors trans-saharians; per això tenen les ales més arrodonides.
La cella és pàl·lida i sovint difícil de detectar.
És l’únic que passa l’hivern entre nosaltres, adaptant-se a cercar invertebrats als llocs més inaccessibles, moment en el qual es present a qualsevol tipus d’hàbitats, entre ells els ambients urbans.
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Molt similar al mosquiter comú, però amb ales i projecció alars més llargues, ja que és un migrador
de llarga distancia, amb tota la població passant l’hivern a l’Àfrica subsahariana
El color de les potes es força variable i no sempre tenen les potes clares com moltes guies expliquen. La cella sempre es més marcada que en el cas del mosquiter comú.
Com el seu nom indica, a Catalunya només s’observa en els passos migratoris, no niant al sud d’Europa.
Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
El mosquiter xiulaire és el més gran de tots, amb llargues ales. Contrasta molt marcat entre el blanc de les parts inferiors i el groc llimona de gola, cella i resta del cap. Les plomes de l’ala tenen un clar ribetejat de color verdós.
Només es veu en el passos migratoris, sobretot en el primaveral, sent molt rar en pas de tardor.
Es concentren les cites entre finals de març i primers de maig, amb gran oscil·lació entre anys, sobretot lligats a temporals de llevant o vents de l’est. Poden ser força abundant, però en dies molt concrets.
Mosquiter pàl·lid occidental (Phylloscopus bonelli)
Es caracteritza per la manca de dibuix facial marcat, plomes d’ala i cua amb tons grocs/verdosos, parts inferiors blanquinoses, un aspecte en general molt pàl·lid.
Aquesta espècie arriba cap a finals del mes de març i ocupa per nidificar sobretot pinedes de pi blanc, moltes prop del litoral, però també el podem veure en qualsevol altre bosc de coníferes.
Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus)
Aquesta espècie va ser la darrera en ser descrita i separada del mosquiter comú. Nidificant a la Península Ibèrica en el seu sector Oest i Central. Sense que s’hagi pogut demostrar que criï a Catalunya. Per tant, la considerarem únicament com una espècie migratòria, molt escassa, segurament en part degut a la gran dificultat d’identificació.Es podria dir que seria un entremig entre les característiques d’un mosquiter comú i un de passa. Ales més llargues que és un mosquiter comú, generalment amb lleugeres diferencies de formula alar, però sobretot tenen diferents pautes de muda de plomatge.
L’aspecte general recordaria molt més a un mosquiter comú que no pas a un mosquiter de passa. Sempre, el caràcter més diagnòstic serà el cant i el reclam.
Mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus)
El 1er mosquiter de doble ratlla homologat a Catalunya va ser al 1998 al Delta del Llobregat, a partir d’aquí es va detectar més vegades, però no va ser fins a partir del 2005 quan les cites van tindre un gran augment, podent-se considerar en aquest moment, un ocell rar però regular a Catalunya, especialment entre mitjans del mes d’octubre i finals del mes de novembre. Molt rar tant a la primavera com als mesos hivernals.Acostuma a detectar-se en pollancres, verns o altres arbres típics de ribera o ornamentals. Fàcil d’identificar tant acústicament com visualment. L’únic dels habituals amb doble franja alar. També és molt característica la cella marcada, contrast entre parts inferiors i superiors.
He tingut la sort de poder observar també alguna altra espècie de mosquiter com son el:
Mosquiter d’ulleres pitgroc (Phylloscopus montis) que vaig veure a Borneo (Podeu veure l’entrada aquí)
Mosquiter de tres bandes (Phylloscopus trivirgatus) que també vaig veure a Borneo
Mosquiter de Hume (Phylloscopus humei) que vaig veure amb en Txumi al Laberint d’horta.
Mosquiter coronat (Phylloscopus coronatus) aquest l’he vist a Corea

 

Mosquiter ibèric

(Phylloscopus ibericus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter ibèric

(Phylloscopus ibericus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter xiulaire

(Phylloscopus sibilatrix)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter xiulaire

(Phylloscopus sibilatrix)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter xiulaire

(Phylloscopus sibilatrix)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter pàl·lid

(Phylloscopus bonelli)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Marroc

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Pallars Sobirà

Mosquiter de doble ratlla

(Phylloscopus inornatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Gironès
Comentaris: El mosquiter de doble ratlla just al moment de desaparèixer de la meva vista.

Mosquiter de doble ratlla

(Phylloscopus inornatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Gironès

Mosquiter de doble ratlla

(Phylloscopus inornatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Gironès

Mosquiter de doble ratlla

(Phylloscopus inornatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Gironès

Mosquiter de doble ratlla

(Phylloscopus inornatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Gironès

Mosquiter de doble ratlla

(Phylloscopus inornatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Gironès
Comentaris: El mosquiter de doble ratlla al moment d'emprendre el vol

Mosquiter de doble ratlla

(Phylloscopus inornatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Urbans
Zona geogràfica: Catalunya / Gironès

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: En vol
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Montsià
Comentaris: No tinc clar si podria ser un roquerol.....

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Barcelonès

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Barcelonès

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Xipre

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Xipre

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Pallars Sobirà

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Pallars Sobirà

Mosquiter d'ulleres pitgroc

(Phylloscopus montis)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Selva
Zona geogràfica: Singapur i Borneo

Mosquiter d'ulleres pitgroc

(Phylloscopus montis)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Selva
Zona geogràfica: Singapur i Borneo

Mosquiter de tres bandes

(Phylloscopus trivirgatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Selva
Zona geogràfica: Singapur i Borneo

Mosquiter de tres bandes

(Phylloscopus trivirgatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Selva
Zona geogràfica: Singapur i Borneo

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Planes i secans
Zona geogràfica: Sheffield
Comentaris: Aquí en diuen el Willow Warbler un nom ben bonic!

Mosquiter xiulaire

(Phylloscopus sibilatrix)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Montsià

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Montsià

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Pallars Jussà

Mosquiter de passa

(Phylloscopus trochilus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Pallars Jussà

Mosquiter pàl·lid

(Phylloscopus bonelli)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist i escoltat
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Pallars Jussà

Mosquiter pàl·lid

(Phylloscopus bonelli)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist i escoltat
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Pallars Jussà

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Vallès Occidental

Edat:
Sexe:
Observació:
Freqüencia:
Tipus d'observació:
Hàbitat:
Zona geogràfica:

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: En vol
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Planes i secans
Zona geogràfica: Catalunya / Baix Llobregat

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Zones humides
Zona geogràfica: Catalunya / Baix Llobregat

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Planes i secans
Zona geogràfica: Catalunya / Baix Ebre

Mosquiter de Hume

(Phylloscopus humei)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Raresa
Tipus d'observació: Vist i escoltat
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Barcelonès
Comentaris: Aquesta és la primera foto que poso al blog que no és meva. Vàrem anar al laberint d'horta junts amb en Jaume Campderròs (en Txumi) i ell es va quedar més estona i va poder fer aquesta bona foto que molt gentil m'ha cedit. Per sort jo vaig poder registrar el reclam bisilàbic tan característic que adjunto aquí sota.

Mosquiter de Hume

(Phylloscopus humei)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Raresa
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Barcelonès
Comentaris: Foto molt dolenta del Mosquiter de Hume (Phylloscopus humei) al parc del laberint d'horta a barcelona.

Mosquiter de Hume

(Phylloscopus humei)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Raresa
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Barcelonès
Comentaris: Mosquiter de Hume (Phylloscopus humei) al laberint d'horta La foto és dolenta però el reclam que vaig poder enrregistrar amb el telèfon és característic.

Mosquiter de Hume

(Phylloscopus humei)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Raresa
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Barcelonès
Comentaris: Aquesta és la primera foto que poso al blog que no és meva Vem anar al laberint d'horta junts amb en Jaume Campderròs en Txumi i ell es va quedar més estona i va poder fer aquesta bona foto que molt gentil m'ha cedit Per sort jo vaig poder gravar el reclam bisilàbic tant característic que adjunto aquí sota.

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist i escoltat
Hàbitat: Bosc de ribera
Zona geogràfica: Catalunya / Vallès Occidental

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist i escoltat
Hàbitat: Bosc de ribera
Zona geogràfica: Catalunya / Vallès Occidental

Mosquiter pàl·lid

(Phylloscopus bonelli)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist i escoltat
Hàbitat: Bosc de ribera
Zona geogràfica: Catalunya / Vallès Occidental
Comentaris: Sort del reclam que ajuda molt a la seva identificació

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc de ribera
Zona geogràfica: Dinamarca
Comentaris: Normalment els mosquiters son mes groguets....

Mosquiter comú

(Phylloscopus collybita)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Baix Llobregat

Mosquiter ibèric

(Phylloscopus ibericus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Inhabitual
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Catalunya / Baix Llobregat
Comentaris: Aquest és una autèntica raresa! I costa molt de diferenciar d'altres mosquiters tot i tenir-lo als dits

Mosquiter coronat

(Phylloscopus coronatus)Edat: Adult
Sexe: Indeterminat
Observació: Aturat
Freqüencia: Ocell comú
Tipus d'observació: Vist
Hàbitat: Bosc
Zona geogràfica: Corea