voltor negreAdult
Indeterminat
En vol
Inhabitual
Vist
Alta muntanya