voltor de les palmeres o de palmerarAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist
Planes i secans