tordAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist i escoltat
Planes i secans