rossinyol bord de coreaAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist
Bosc