pinsa trompeterAdult
Mascle
Aturat
Inhabitual
Vist
Planes i secans