pardal xarrecAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist
Bosc de ribera