pardal xarrec x 2Adult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist
Urbans