pardal comú ciutatAdult
Mascle
Aturat
Ocell comú
Vist
Urbans