ninox borealAdult
Indeterminat
Aturat
Inhabitual
Vist i escoltat
Bosc