martinet blanc america amb ibis i sponbillAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist
Zones humides