grasset de costaAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist i escoltat
Marins i platges
Europa/Illes Fèroe
Illes Feroe