estornellAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist i escoltat
Urbans
comarca
Illes Feroe