Escorxador



Adult
Femella
Aturat
Ocell comú
Vist
Planes i secans