colit ros femAdult
Femella
Aturat
Inhabitual
Vist
Planes i secans