boscaler pintat grosAdult
Indeterminat
Aturat
Inhabitual
Vist i escoltat
Planes i secans