blauetAdult
Indeterminat
En vol
Ocell comú
Vist i escoltat
Zones humides