anec canyella i cabresAdult
Indeterminat
Aturat
Ocell comú
Vist
Planes i secans