aligot de harrisAdult
Mascle
En vol
Inhabitual
Vist
Planes i secans