aguila calçada morfo clarAdult
Indeterminat
En vol
Ocell comú
Vist
Planes i secans