Aquesta obra de geolingüística recull i cartografia amb pretensions d’exhaustivitat els noms populars dels aucells de tot el territori de les Illes Balears i n’identifica els referents.

Va adreçada als filòlegs i als ornitòlegs, però també al públic sensibilitzat pels temes de llengua i de naturalesa.

El treball de camp, amb algunes interrupcions, es va fer entre els anys 1989 i 2005. S’entrevistaren un total de 651 persones pertanyents a 126 nuclis històrics de les quatre illes i es realitzaren 501 enquestes mitjançant les quals es recolliren 1.903 noms populars per a 148 espècies i dues subespècies.

Per tractar de manera pràctica tota la informació es creà una base de dades que conté més de 34.000 registres, cadascun dels quals correspon a un ornitònim de referent identificat per la persona entrevistada.

El resultat ha estat plasmat sobre 171 mapes que per regla general tenen una gran variació, ja sigui lèxica o fonètica, i s’il·lustren amb imatges dels aucells i explicacions dels materials obtinguts.

Sovint s’aporten noms congèneres d’altres llengües i de vegades es fan aclariments etimològics. Per qüestions d’espai, els noms dels animals es representen en els mapes mitjançant símbols que són interpretables a través d’una llegenda feta en escriptura convencional i les respectives transcripcions fonètiques s’inclouen en una relació alfabètica que es troba al final.

Es una obra super complerta que ha requerit molts anys de feina. En Cosme Aguiló un filòleg santanyiner amb una capacitat de treballa brutal s’ha unit aquí a un ornitòleg de prestegi n’Antoni Mestre i han estat quasi 20 anys per fer aquesta enorme obra.

A mi me la va regalar la meva mare per el Sant Jordi del 2021 i em va fer molta il.lusió.

Atles ornitonímic de les Illes Balears. Cosme Aguiló i Antoni Mestre. Institut d’Estudis Baleàrics 2017. (el llibre ara mateix està esgotat)